اتحادیه عکاسان و زرگران

جناب آقای ابراهیم زارعی انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان نماینده اصناف استان کرمان در شورای اصناف ایران را با کسب اکثریت آراء تبریک عرض می نماییم. (( اتحادیه عکاسان و زرگران))  ...