گردهمایی منتخبین اتاق اصناف ایران

گردهمایی منتخبین اتاق اصناف ایران و جمعی از مسئولین پایگاه بسیج اصناف با حضور آقای دکتر حسن پور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور و آقای بامری مسئول بسیج اصناف استان کرمان به میزبانی اتاق اصناف کرمان در خص...