فرم رسیدگی به شکایات

شهروند گرامی و بازاریان عزیز لطفا جهت رسیدگی به شکایات خود فرم زیر را تکمیل کنید تا در اصرع وقت به شکایات شما رسیدگی شود.

لطفا یک گزینه را انتخاب کنید .

لطفا عنوان شکایت خود را کوتاه ذکر کنید

لطفا موضوع شکایت خود را ذکر کنید .

لطفا شکایت خود را کامل شرح دهید

لطفا در صورت تمایل ادرس ایمیل خود را ذکر کنید

لطفا صبر کنید...

به درخواست ها کمتر از یکساعت و حداکثر ۲۴ساعت رسیدگی می شود.